Prezentarea generală a curriculumului nostru

Făcând lecții teoretice  sau de instruire practică, ne asigurăm ca fiecare elev să progreseze  pentru a face față la fiecare materie și pentru a obține rezultate cât mai bune. 

Limba Română

Studiul temeinic al limbii române în şcoală creează posibilitatea dezvoltării copiilor în perspectiva unei vieți spirituale bogate . Limbajul sărac înseamnă o gândire săracă si confuză, precum si o capacitate creatoare limitată, lipsită de valoare .

Matematică

Prin înțelegerea rolului cifrelor în raționamentul cotidian, a logicii de a rezolva probleme, duce la dezvoltarea intelectuală și crearea de legături cu celelalte discipline.

Limbi străine

Cunoașterea unei limbi străine ne permite noi moduri de comunicare, introducerea într-o cultură nouă și o viziune diferită asupra lumii.

Fizică+Chimie

Sunt disciplinele care încurajează descoperirea, raționamentul și gustul de a inventa. Predarea fizicii şi chimiei urmăreşte raportarea copilului la mediul în care trăieşte.

Biologie

Studiem viața sau știința vieții urmărind evoluția organismelor vii. Disciplinele biologice vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educație ale elevilor.

Istorie

Studiază evoluția societății umane de la apariția omului până în prezent. Pe baza cunoștințelor primite de la istorie putem alege modul în care dorim să trăiască urmașii noștri.

Geografie

Geografia înseamnă a înțelege legătura oamenilor cu mediul lor și arată modul în care disponibilitatea resurselor naturale și mediul înconjurător contribuie la unicitatea unei culturi.

Religie

Religia se face în școală având ca scop principal, predarea cunoștințelor utile în formarea culturală a copiilor.

Educație Plastică+Muzică

Oferă oportunități prin descoperirea și cultivarea talentelor elevilor care ar dori să facă carieră sau să o ia ca un hobby.

Educație Fizică

Învațăm elevii să adopte un mod de viață sănătos, să respecte anumite reguli, să consolideze sau să construiască legături puternice cu părinții sau colegii lor și să devină sociabili.

Educație Tehnologică

Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială.

Informatică + TIC

Căpătăm experiență practică făcând lecții bazate pe utilizarea celor mai recente limbaje de programare și tehnologie.

Oportunități pentru viitor