Înscrieri învățământ liceal militar

 

Centrul Militar Zonal Iaşi, prin Biroul informare-recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale, care se ocupă de promovarea profesiei militare şi recrutarea candidaţilor – băieţi şi fete – pentru cariera militară, aduce la cunoştinţa celor interesaţi că au început înscrierile pentru învăţământul liceal militar. pentru anul de învăţământ 2023-2024, după cum urmează:

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL MILITAR- COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE, 5 colegii naţionale militare, astfel:
 • Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc: 168 locuri;
 • Colegiul Naţional Militar” Dimitrie Cantemir” Breaza: 168 locuri;
 • Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: 168 locuri;
 • Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova: 168 locuri;
 • Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa: 144
Număr total de locuri scoase la concurs: 816.

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate, se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală. acces la bazele sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Învăţământul liceal militar este gratuit şi are ca misiune pregătirea ştiinţifică şi mnanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal. pe filiera vocaţională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică. cu predare în regim intensiv la limba engleză.

Graficul de desfăşurare a activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru învăţământul liceal militar este următorul:

 1. înscrierea candidaţilor se realizează on-line, la https://recrutaremapn.ro/signupform.php

sau la Biroul Informare-Recrutare, până la data de: 24MAI 2023;

 1. selecţia candidaţilor în Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Câmpulung Moldovenesc: în perioada: 06FEB-11APR2023;
 2. evaluare psihologică: test de aptitudini şi chestionar de personalitate;
 3. evaluarea capacităţii motrice (probe fizice): traseu utilitar aplicativ, cu baremul de l min. şi 45 sec. şi alergare pe distanţa de 1OOO m., cu baremul de 4 min. şi 15 sec.;
 4. interviu de evaluare finală.

Selecţia se desfăşoară pe parcursul a două zile. Candidaţii declaraţi „Admis” în urma susţinerii probelor de selecţie vor efectua examinarea medicală.

 1. examinarea medicală în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iaşi: în perioada: 20FEB-13APR2023;
 2. termenul final de întocmire a dosarelor de candidat:

Dosarul de candidat se finalizează numai după parcurgerea tuturor etapelor anterioare, iar candidatul este declarat „Admis” la selecţie şi „Apt” din punct de vedere medical.

 1. data de prezentare a candidaţilor la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc pentru susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: l 8MAI2023;
 2. susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: 19MA12023 (probă sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele limba şi literatura română şi matematică (30 itemi); notele obţinute se iau în considerare la calculul mediei finale de admitere).

Criterii specifice de recrutare (înscriere):

 • vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul 2023 (anul desfăşurării concursului de admitere);
 • absolvenţi ai învăţământului secundar inferior sau gimnazial să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de

Absolvenţii clasei a VIU-a din seriile anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional. nu se pot înscrie în vederea participării la procesul de recrutare (înscriere), selecţie şi admitere în clasa a IX-a la învăţământul liceal militar.

Candidaţii se înscriu on-line  folosind platforma: https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php (prin crearea unui cont de utilizator care oferă posibilitatea de a începe procesul de recrutare). După constituirea contului de candidat, completarea datelor personale şi încărcarea documentelor este obligatoriu accesarea butonului de transmitere către biroul informare-recrutare. pentru validarea contului şi a înscrierii.

Candidaţii au obligaţia de a prezenta ulterior, personalului recrutor, documentele în original sau copie legalizată, în vederea confruntării documentelor transmise electronic sau în fotocopie.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Iaşi, activitatea de recrntare se desfăşoară la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal laşi, str. Arh. G. M. Cantacuzino, nr. 20 (în spatele Catedralei Mitropolitane din municipiul Iaşi), în perioada specificată mai sus, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. marţi între 10.00-18.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0232/264.491, 0232/264.492, 0332/414.892 sau 0332/414.893.

Detalii suplimentare se găsesc pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa: www.mapn.ro sau www.recrutare.mapn.ro, ori pe pagina de Facebook a Centrului Militar Zonal Iaşi: facebook@CMZiasi.