PERSONALUL ȘCOLII

Director,

Prof. Cucoranu Dumitru

Personal didactic

Catedra de Limba Română

prof. Todireanu Marcela

prof. Timaru Cătălin

prof. Boicu Georgiana

Catedra de Matematică

prof. Chiriac Elena

prof. Sturza Monica

Catedra de limbi moderne

prof. Frâncu Irina Roxana

prof. Idriceanu Răzvan Andrei

prof. Boicu Georgiana

Catedra de Chimie+ Fizică

prof. Pruteanu Silvia

Catedra de Biologie

prof. Strungariu Georgeta Lăcrămioara

Catedra de Geografie

prof. Vieriu Cătălina

Catedra de Istorie

prof. Mărian Ovidiu

prof. Vieriu Cătălina

Catedra de științe socio-umane

prof. Cucoranu Dumitru

prof. Toescu Emil Andrei

Catedra de Arte plastice și Muzică

prof. Cucoranu Dumitru

prof. Mitrea Ionuț

Catedra de Educație Fizică

prof. Sîrbu Alexandru Andrei

prof. Matei Ioana

Catedra de Educație Tehnologică

prof. Crîșmaru Viorel Doru

Catedra de Informatică și TIC

prof. Crîșmaru Viorel Doru

Catedra Învățători

prof. Cucoranu Angelica

prof. Nicuriuc Mihaela

prof. Sturza Petru

prof. Sturza Dumitru

prof. Munteanu Carmen

prof. Ciobanu Maria

prof. Urmă Ilie

prof. Zaharia Nicoleta

înv. Brînzac Iustina Maria

înv. Ciobanu Mălina Maria

înv. Urmă Mihai

Catedra educatorilor

prof. Brînzac Cristina

prof. Sturza Petronela

ed. Cozmovici Florentina

ed. Smatici Elena Carmen

Personal auxiliar

Serviciu secretariat

secretar  Zamfir Angela

Serviciu contabilitate

contabil Cozma Gabriela 

Serviciu întreținere

fochist Zamfir Dumitru

muncitor Avram Petru

îngrijitor Niculics  Cristina

îngrijitor Apreutesei Petronela

îngrijitor Răuțu Maria

îngrijitor Avram Eugenia