Istoricul școlii

În anul 1865, în comuna Iepureni, cătunul Andrieşeni, a  fost înfiinţată pentru prima dată o şcoală – care a funcţionat multă vreme în casa unui localnic.

Primul învăţător a fost Ştefănescu Gheorghe cu studii „clasele primare” şi numit prin Decretul Ministerului nr.10511. Pentru anii şcolari 1865 – 1866 şi 1866 – 1867 nu s-au găsit cataloage.

            În primele 3 – 4 decenii şcoala a funcţionat într-o casă ţărănească, condiţiile igienice fiind total necorespunzătoare după cum reiese din procesul – verbal din 19 ianuarie 1894  încheiat de Mihai Eminescu în calitate de revizor şcolar: „o casă de ţară închiriată, cu o cameră de clasă mică şi întunecoasă, pe jos cu lut”.

În toamna anului 1890 este numit la Şcoala din Andrieșeni, comuna Epureni, învăţătorul Gheorghe Ciobanu, primul cadru didactic absolvent al Şcolii Normale şi care va pune bazele unui învăţământ modern în școala pe care a slujit-o cu deosebită credinţă şi competenţă timp de 40 de ani.

Între anii 1908 – 1920 cursurile şcolare s-au desfăşurat în casa învăţătorului Gheorghe Ciobanu. Acest învăţător a fost desemnat ca simbol al şcolii din numeroase motive:

  • A fost director între 1890 – 1930.
  • A fost deputat în Parlamentul României între 1919 – 1923, timp în care a participat la elaborarea proiectelor de lege pentru locuinţe şi pentru reforma agrară.

Pe actualul amplasament s-a înfiinţat şcoala în anul 1920 şi a funcţionat în primul corp de clădire cu două săli mici care în prezent sunt săli de grădiniţă.

Între 1939 – 1943 s-a ridicat al doilea corp de clădire (B). A fost inaugurat pe 6 septembrie 1943 şi la vremea aceea noua clădire era apreciată „ca unicul local din regiune care merită toată admiraţia”.

Între 1967 – 1969 s-a ridicat corpul A al şcolii în care studiază elevii de gimnaziu.

În ultimii ani aspectul și dotarea școlilor a crescut foarte mult.